Zásady ochrany osobných údajov

a súbory cookies

Správca osobných údajov: Smart Energy Forum s.r.o., IČ: 17481376, so sídlom Dobrá 177, 739 51 Dobrá,

telefón: +420 737 249 737, e-mail: info@solarninovinky.cz
(ďalej tiež len „my“)
prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) informuje ako správca osobných údajov subjekty údajov, teda fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracováva (ďalej tiež „vy“), o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany ich osobných údajov a súkromia.

1) Spracovávané osobné údaje

Spracovávame osobné údaje pri nasledujúcich kategóriách osôb:

 1. Klienti
  Účel spracovania osobných údajov: poskytovanie služieb a plnenie ďalších zmluvných povinností voči klientom; vedenie dokumentácie o zákazke pre klienta; uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov po ukončení zmluvy; šírenie informácií, aktualít a ďalších obchodných informácií prostredníctvom e-mailových správ
  Právny základ a spracovávané osobné údaje: Právnym základom je plnenie zmluvy, právnych povinností alebo oprávnený záujem. Spracovávame predovšetkým identifikačné údaje, kontaktné údaje, účtovné údaje, informácie o poskytnutých službách a informácie potrebné na poskytnutie služieb. K spracovaniu dochádza s cieľom šírenia obchodných informácií v súlade so zákonom č. 420/2004 Zb.
 2. Potenciálni klienti
  Účel spracovania osobných údajov: komunikácia s potenciálnymi klientmi telefonicky, e-mailom a ďalšími vhodnými prostriedkami a evidencia výsledku rokovania
  Právny základ a spracovávané osobné údaje: Právnym základom je náš oprávnený záujem. Spracovávame predovšetkým kontaktné a identifikačné údaje a informácie o výsledku rokovania s týmito osobami.
 3. Účastníci nami usporadúvaných seminárov, konferencií a podobných akcií
  Účel spracovania osobných údajov: plnenie našich povinností v oblasti vedenia účtovníctva a v oblasti daní
  Právny základ a spracovávané osobné údaje: Právnym základom je plnenie právnych povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy ako zákon o účtovníctve alebo zákon o dani z pridanej hodnoty, alebo oprávnený záujem. Spracovávame predovšetkým identifikačné údaje, kontaktné údaje a ďalšie informácie uvedené na daňových dokladoch. K spracovaniu dochádza s cieľom šírenia obchodných informácií v súlade so zákonom č. 420/2004 Zb.
 4. Osoby prihlásené na odber noviniek a iných obchodných informácií
  Účel spracovania osobných údajov: šírenie informácií, aktualít a ďalších obchodných informácií prostredníctvom e-mailových správ
  Právny základ a spracovávané osobné údaje: Právnym základom je súhlas. Spracovávame identifikačné a kontaktné osobné údaje. K spracovaniu dochádza s cieľom šírenia obchodných informácií v súlade so zákonom č. 420/2004 Zb.

2) Príjemcovia osobných údajov a poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie

V odôvodnených prípadoch môžeme poskytnúť vaše osobné údaje i iným subjektom (ďalej len „príjemcovia“).

Môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov týmto príjemcom:

 • spracovatelia, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje podľa našich pokynov a vzťahy s nimi sú ošetrené podľa náležitostí článku 28 GDPR: Prístup k vašim osobným údajom majú prevádzkovatelia nami využívaných programov alebo poskytovatelia nami využívaných služieb – predovšetkým Praetor Systems s.r.o. (informačný systém pre advokáciu), Ecomail (nástroj na e-mailový marketing), Company Culture Market (portál na prezentáciu firiem), FONTÁNA, s.r.o. (vedenie účtovníctva),
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak to vyžaduje platný právny predpis.

V odôvodnených prípadoch môžeme poskytnúť vaše osobné údaje i iným subjektom (ďalej len „príjemcovia“).

3) Cookies

Naše internetové stránky môžu obsahovať cookies tretích strán, ktoré slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správaní sa na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním cookies žiadne osobné údaje, keďže im identita návštevníka stránky nie je známa. Ide o nasledujúce cookies:

 • Google Analytics – túto službu používame s cieľom získania štatistických informácií, pričom spoločnosť Google si získané údaje môže ponechať tiež na vlastnú potrebu v súlade so Zásadami ochrany súkromia,
 • Tag Manager – Google nastavuje súbory cookie na analýzu činnosti na tomto webe. Informácie o používaní nášho webu sú s týmto cieľom využívané so spoločnosťou Google,
 • Facebook Pixel – javascriptový kód, ktorý nám umožňuje merať, optimalizovať a zostavovať okruhy používateľov pre našu komunikáciu.

4) Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilovania.

Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania sa všeobecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, t. j. bez ľudského zásahu, spočívajúcom okrem iného na hodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na subjekt údajov, predovšetkým s cieľom rozboru alebo odhadu, respektíve analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania sa, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

5) Vaše práva ako subjektu údajov

 • Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcim sa vašej osoby za podmienok stanovených článkom 15 GDPR.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nami na základe súhlasu spracovávané za podmienok stanovených článkom 7 GDPR.
 • Máte právo požadovať opravu osobných údajov za podmienok stanovených článkom 16 GDPR, obmedzenie spracovania osobných údajov za podmienok stanovených článkom 18 GDPR alebo vymazanie údajov za podmienok stanovených článkom 17 GDPR.
 • Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe článku 21 GDPR.
 • Máte právo na prenositeľnosť údajov inému správcovi za podmienok stanovených článkom 20 GDPR.
 • Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania za podmienok stanovených článkom 22 GDPR.
 • Máte právo získať informácie o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov za podmienok stanovených článkom 34 GDPR.
 • Ak sa domnievate, že spracovaním vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností stanovených v GDPR, máte právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov za podmienok stanovených článkom 77 GDPR.Úrad na ochranu osobných údajov
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  Telefón: 234 665 111
  E-mail: posta@uoou.cz
  Dátová schránka: qkbaa2n
  www.uoou.cz
  Bližšie informácie o vašich právach môžete nájsť na stránkach ÚOOÚ.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1. júna 2022.

Tento web využíva na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. viac informácií

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít